Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Služby

Realizácia výberového konania

 
Po ukončení prvej etapy, v ktorej prebieha samotná príprava výberového konania a s ňou súvisiace úlohy je možné pristúpiť k etape samotného výberu vhodného podnikového systému. Táto etapa je z pohľadu výberu mimoriadne náročná na čas a na zdroje spoločnosti.
 
 
Samotná realizácia výberového konania pozostáva z viacero etáp:
 
 
 
  • Oslovenie potenciálnych dodávateľov riešenia,
  • Zaslanie zadávacieho dokumentu,
  • Interné workshopy a vyhodnotenie prvého kola,
  • Prezentácie produktov a riešení,
  • Konzultácie pre potenciálnych dodávateľov,
  • Aktualizácia cenových ponúk, 
  • Referenčné návštevy,
  • Rokovanie o zmluve,
  • Ukončenie výberového konania,

 

 

 
 
 
 1. Oslovenie potenciálnych dodávateľov riešenia
 
 
 V rámci prvej fázy oslovíme spoločnosti zaoberajúce sa dodávkami a implementáciami komplexných podnikových riešení so žiadosťou o vyjadrenie záujmu zúčastniť sa výberového konania. Reakciu na Vašu žiadosť je vhodné ohraničiť na určitý vopred dohodnutý časový úsek. 
 
 
2. Zaslanie zadávacieho dokumentu
 
 
Na základe deklarovaného záujmu potenciálnych dodávateľov riešenia je možné pristúpiť k zaslaniu zadávacieho dokumentu. Prehľadne a jasne štruktúrovaný zadávací dokument slúži pre potenciálnych  dodávateľov ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky na dodávku komplexného podnikového systému vrátane orientačného časového harmonogramu, hardvérových požiadaviek, ceny za ročnú podporu a údržbu riešenia. Je vhodné sa informovať na TCO (Total Cost of Ownership) celkové náklady na vlastníctvo riešenia na dobu minimálne 5 rokov.  Vypracovanie cenovej ponuky je časovo ohraničený proces.
 
 
 3. Interné workshopy a vyhodnotenie prvého kola
 
 
Po doručení a naštudovaní jednotlivých ponúk, nielen z hľadiska ceny, ale aj funkcionalít, rozšíriteľnosti systému v budúcnosti, zázemia potenciálneho dodávateľa, referencií, servisné zázemie a iných vopred definovaných kritérií prebehne fáza vyhodnotenia prvého kola  výberového konania na dodávku nového podnikového systému. Dodávateľov, ktorí neuspejú v prvom kole je vhodné o tejto skutočnosti písomne upovedomiť.
 
 
 4. Prezentácie produktov a riešení
 
 
Prvým krokom v druhej fáze výberového konania sú prezentácie produktov a riešení potenciálnych dodávateľov. Vopred si pripravte otázky k Vami požadovaným funkcionalitám. V každom podnikovom riešení je veľké množstvo štandardnej funkčnosti, ale na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že neexistuje riešenie, ktoré pokryje všetky požiadavky vašej spoločnosti. U každého produktu, alebo riešenia dochádza v priebehu etapy implementácie ku kustomizácii, prípadne vývoju vami požadovaných funkcionalít.
 
 
 5. Konzultácie pre potenciálnych dodávateľov
 
 
 Po úspešnom absolvovaní prezentácií odporúčame uskutočniť interný workshop kľúčových užívateľov za účelom prípravy doplňujúcich otázok na potenciálnych dodávateľov. Prípadné otázky zašlite potenciálnym dodávateľom vopred a taktiež žiadajte prípadné doplňujúce otázky súvisiace s výberovým konaním. Predídete tak nepríjemným situáciám počas konzultácie s potenciálnym dodávateľom. 
 
 
 6. Aktualizácia cenových ponúk
 
 
Na základe uskutočnených prezentácií a konzultácií požiadajte potenciálnych dodávateľov o aktualizáciu cenovej ponuky, vrátane harmonogramu a rozsahu implementácie podnikového systému. Tento bod je dôležitý na záverečné hodnotenie potenciálnych dodávateľov podnikového systému. 
 
 
 7. Referenčné návštevy
 
 
V tejto fáze je pomerne veľká pravdepodobnosť, že máte dvoch, maximálne troch potenciálnych dodávateľov riešenia o ktorých si myslíte, že spĺňajú vaše kritéria na dodávateľa riešenia. Odporúčame Vám obvolať si poskytnuté referencie a informovať sa na priebeh implementačného procesu a spokojnosť s Vaším potenciálnym dodávateľom. Následne požiadajte Vášho potenciálneho dodávateľa o sprostredkovanie referenčnej návštevy u referenčného zákazníka, ktorého zameranie je v Vašim blízke.
 
 
 8. Rokovanie o zmluve
 
 
 Posledným krokom v etape výberového konania je rokovacie konanie o zmluvných podmienkach s potenciálnym dodávateľom. Zmluva by mala obsahovať podmienky dodávky, licencie, postup a výstup implementačného procesu, akceptačné kritéria, časový harmonogram, finančné plnenie, stanovenie rozsahu, dôvernosť informácií, záruku a ďalšie podstatné zmluvné náležitosti. Po obojstrannom odsúhlasení zmluvných podmienok a po podpise zmluvy je výberové konanie na dodávku nového podnikového systému ukončené, o čom je dôležité písomne informovať potenciálnych dodávateľov, ktorí neuspeli. 
 
 
 
 Záver
 
 
 Časové a finančné prostriedky, ktoré investujete do kvalitnej prípravy a priebehu výberového konania sa Vám niekoľkonásobne vrátia v podobe kvalitného riešenia, ktoré si Vaša firma vyberie a ktoré Váš nový dodávateľ vo vopred definovanom časovom pásme na implementuje a odovzdá do rutinnej prevádzky. 
 
 
 
 
 
Služby